O konferencji

Celem wydarzenia jest stworzenie inspirującej przestrzeni edukacyjnej dla nauczycieli, dyrektorów, rodziców i uczniów, w której można się spotkać, porozmawiać, wymienić pomysłami, a także wspólnie warsztatowo popracować po to, by nauczyć się, jak (współ)tworzyć szkołę z edumocą, czyli taką która pokazuje wartość uczenia się, daje siłę do działania, jest bliska życiu. W roli prelegentów i prowadzących warsztaty wystąpią praktycy z edumocą, otwarci na zmianę i wyzwania, przed jakimi stoi świat. Wierzymy, że zmiana zaczyna się od nas! Szczegółowy program zamieścimy już wkrótce!

Organizatorzy

Miasto Gdynia
Miasto Gdynia
17 LO w Gdyni
17 LO w Gdyni
Szkoła z mocą zmieniania świata według Fundacji Ashoka

Inspiratorzy z edumocą

moderatorzy gniazd edumocy oraz prowadzący warsztaty

REJESTRACJA